מזכ"ל

תרגומים

מזכ"ל

(mazˈkal)
initials
מזכ"ל האו"ם