מותר

תרגומים

מותר

(muˈtaʁ)
adverb
אסור האם מותר לשקר?