מופרך בעיקרו

תרגומים

מופרך בעיקרו

sans fondement