מופקד על-

תרגומים

מופקד על-

chargé de, responsable de