מונולוג

תרגומים

מונולוג

(monoˈlog)
noun masculine
plural מוֹנוֹלוֹגִים (monoˈlogim)
1. theatre cinema המונולוג של שיילוק במחזה "הסוחר מוונציה"
2. spoken במקום לשוחח הוא מנהל מונולוגים אינסופיים.