מודיעין

תרגומים

מודיעין

(modiˈʔin)
noun masculine
1. military טיסות איסוף מודיעין
2. במוסד, בבניין משרדים וכד' כדאי לברר במודיעין.