מה שרצינו להוכיח

תרגומים

מה שרצינו להוכיח

C.Q.F.D. (ce qu'il fallait démontrer)