מה יש לך?

תרגומים

מה יש לך?

qu'est-ce qui te prend?