מה גם ש-

חיפושים הקשורים ל מה גם ש-: אך, עם זאת
תרגומים

מה גם ש-

d'autant plus que