מהלך יום

תרגומים

מהלך יום

à une journée de marche/de distance