מבחינת התוכן כמבחינת הצורה

תרגומים

מבחינת התוכן כמבחינת הצורה

par le fond et par la forme