מאליו

תרגומים

מאליו

(meʔeˈlav)
preposition
הבעיות נפתרו מאליהן.