מאין

תרגומים

מאין

(meˈʔajin)
interrogative
1. מאין באת?
2. מאין אתה יודע שכך יקרה?