מאחר

תרגומים

מאחר (ש-)

(meʔaˈxaʁ (ʃe-))
preposition
מאחר שירד גשם התבטל הטיול.