מאוד

תרגומים

מאוד

(meˈʔod)
adverb
שמחתי מאוד. טוב מאוד