מאה פעמים

תרגומים

מאה פעמים

cent fois, multiplié par cent