מ"ג

תרגומים

מ"ג

(mg)
initials
קיצור של מיליגרם 10 מ"ג מיליגרם