לתוך

תרגומים

לתוך

(leˈtox)
adverb
נכנסנו לתוך המסעדה.