לריק

תרגומים

לריק

(laˈʁik)
adverb
שופכים לריק כספי ציבור.

לריק

(laˈʁik)
adverb
אתם מבזבזים את זמנכם לריק.