לרווחה

תרגומים

לרווחה

(liʁvaˈxa)
adverb
מֶרחב הדלת פתוחה לרווחה. אפשר לנשום לרווחה: הקלה בעומס החום.