לקח נקם

תרגומים

לקח נקם

se venger, tirer vengeance