לקח אישה

תרגומים

לקח אישה

épouser, prendre épouse