לפנים

תרגומים

לפנים

(lefaˈnim)
adverb
1. הסתכל לפנים!
2. לפנים היו כותשים את הזיתים באבנים.

לפנים

(lefaˈnim)
adverb
1. לפנים היו כאן בִּיצות.
2. הביטו לפנים!