לפני

תרגומים

לפני

(lifˈnei)
preposition
1. לפני שנה חזרתי ארצה.
2. כיוון ירדתי בתחנה לפני תל אביב.
3. מול עמדתי לפני הכיתה והרציתי.