לפי תומו

תרגומים

לפי תומו

naïvement, involontairement