לפי פקודתי!

תרגומים

לפי פקודתי!

à mon commandement!