לפי כל הכללים

תרגומים

לפי כל הכללים

dans les règles de l'art