לפיכך

תרגומים

לפיכך

(lefiˈxax)
adverb
בקשתם נדחתה, לפיכך הם יגישו ערעור.