לפי

תרגומים

לפי

(leˈfi)
preposition
1.


spoken במדויק
2. לפי שעה, אין התקדמות במו"מ.