לערך

תרגומים

לערך

(leˈʔeʁex)
adverb
נקבע להיפגש בשעה עשר לערך.