לעיל

תרגומים

לעיל

(leˈʔeil)
adverb
לפני כן כנזכר לעיל