לעולם

תרגומים

לעולם

(leʔoˈlam)
adverb
1.
2. במשפטי שלילה לעולם לא אעזוב אותך שוב.

לעולם

(leʔoˈlam)
adverb

לעולם אהיה שלך. לעולם אל תיכנע.