לעבר

תרגומים

לעבר

(leˈʔeveʁ)
adverb
ירי רקטות לעבר שטח המדינה.