לסיכומו של דבר

תרגומים

לסיכומו של דבר

bref, somme toute