למרות

תרגומים

למרות

en dépit de, malgré, nonobstant (lamˈʁot)
adverb
על אף למרות צו בית המשפט הבנייה נמשכת.