למרום

תרגומים

למרום

(lamaˈʁom)
adverb
העפיפון עף למרום.