למפרע

תרגומים

למפרע

(lemafˈʁeʔa)
adverb
1. חקיקה למפרע ביטול התחייבות למפרע
2. spoken יש לבדוק למפרע את ההחלטות.