למעלה מ-

תרגומים

למעלה מ-

au dessus de, plus de