למעלה מיכולתו

תרגומים

למעלה מיכולתו

au-dessus de ses moyens