למעלה מבינוני

תרגומים

למעלה מבינוני

au-dessus de la moyenne