למעלה

תרגומים

למעלה

(leˈmala)
adverb
כיוון ידיים למעלה
figurative