למעט

תרגומים

למעט

(lemaˈʔet)
conjunction
הסתייגות נדבר על הכול למעט נושא אחד.