ללא תקנה


חיפושים הקשורים ל ללא תקנה: שכיב מרע
תרגומים

ללא תקנה

irrémédiable, irréparable