ללא תמורה

תרגומים

ללא תמורה

à titre gratuit, gratuitement