ללא קורת גג

תרגומים

ללא קורת גג

S.D.F. (Sans Domicile Fixe)