ללא נקיפת אצבע

תרגומים

ללא נקיפת אצבע

sans le moindre effort