ללא משוא פנים

תרגומים

ללא משוא פנים

avec impartialité