ללא הפסקה

תרגומים

ללא הפסקה

en continu, sans discontinuité