לכתחילה

תרגומים

לכתחילה

a priori, de prime abord