לכל הפחות

תרגומים

לכל הפחות

au moins, tout au moins